25.lis.2022

Iskustva naših korisnika

Ušteda od 30 tisuća kuna

Klijentu I. S. uštedjeli smo, tj. smanjili dug za 30 tisuća kuna: s 174 na 144 tisuće što je ukupna ušteda od 17 posto. Pregovori s vjerovnicima […]