07. lip. 2023.

Savjet za vas

Što su e-Dugovanja? Saznajte više!

autor

Igor Škrgatić

Direktor Be-On Savjetovanje

Ažurirano: 20.03.2024.

U ovom blogu malo ćemo detaljnije obraditi čemu služi sustav e-Dugovanja za građane (bivše e-Blokade), koji podaci se u njemu mogu naći i koje radnje odraditi putem sustava e-Dugovanja, bez potrebe osobnog dolaska u poslovnicu FINE. Više o temi pisali smo u blogu koji obrađuje temu ovrha i blokade računa, Ovrhe i Blokada. Spomenut ćemo i sustav e-Ovrhe koji služi ovrhovoditeljima odnosno vjerovnicima za digitalno pokretanje ovrhe.

e-Dugovanja za građane

Usluga e-Dugovanja namijenjena je ovršenim građanima i omogućava brz i jednostavan pristup svim bitnim informacijama o njihovim neizvršenim osnovama za plaćanje putem interneta, besplatno i bez potrebe dolaska u FININE poslovnice. Usluga je nedavno proširena (u odnosu na nekadašnje e-Blokade), dodane su nove mogućnosti i sada se zaista na jednom mjestu mogu pronaći sve potrebne informacije u vezi ovrha, vjerovnika i dugovanja.

Usluga e-Dugovanja omogućava besplatan uvid i preuzimanje:

 • Očevidnika neizvršenih osnova za plaćanje,
 • podataka o isknjiženim potraživanjima (novo!)
 • slike dokumenta osnova za plaćanje,
 • specifikacije izvršenja osnova za plaćanje,
 • podatka o redoslijedu osnove za plaćanje i iznosu nepodmirenih obveza evidentiranih prije te osnove za plaćanje,
 • dokumenata iz sustava jednostavnog postupka stečaja potrošača,
 • dokumenata iz sustava redovnog postupka stečaja potrošača (novo!)

I najvažnije, putem servisa e-Dugovanja možete besplatno otvoriti ili zatvoriti zaštićeni račun i upravljati zaštićenim primanjima.

Sustav e-Dugovanja namijenjen je građanima koji na njemu mogu dobiti sve informacije o tome tko ih je ovršio, stanje i strukturu duga, a dostupne su i ovršne isprave koje su osnova za pokretanje ovrhe. U sustavu e-Dugovanja  sada se mogu pronaći podaci i o isknjiženim osnovama za plaćanje što prije nije bilo moguće pa je često dolazilo do zabune. Naime, ovršenici su mislili da su sva dugovanja na očevidniku na kojem su samo aktivne ovrhe, a neaktivne ovrhe tj. isknjižena dugovanja su se nalazila na drugom izvještaju FINE, tzv. Obrazac NIO, koji nije bio dostupan na starom servisu e-Blokade.

Što je moguće napraviti putem sustave e-Dugovanja?

Na YouTube su detaljne upute za korištenje sustava e-Blokade, a uskoro bi se trebala pojaviti i ažurirana verzija za e-Dugovanja. U nastavku ćemo objasniti korak po korak kako izgledaju e-Dugovanja.

Na slici možete vidjeti kako izgleda izbornik jednom kada ste se uspjeli prijaviti u sustav e-Građani i pronaći gdje su e-Dugovanja, u Katalogu usluga pod Financije i porezi.

Prije su se u izborniku spominjale osnove za plaćanje i njihov redoslijed. Osnove za plaćanje su zapravo ovrhe, ali ih FINA iz nepoznatih razloga ne zove tim imenom. O ovrhama ste više čitali u našem blogu Ovrhe i blokade, tamo smo malo dotakli i temu e-Blokada i e-Ovrha.

Sada je sučelje puno intuitivnije, nema više „osnova za plaćanje“ nego Moja dugovanja i Moja potraživanja, puno jasnije. Kad otvorite Moja dugovanja, možete birati između Nenaplaćena dugovanja i Isknjižena dugovanja. Nenaplaćena dugovanja su aktivne ovrhe prema redoslijedu kojim se naplaćuju u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, a Isknjižena dugovanja su neaktivne ovrhe koje su postale neaktivne sukladno čl. 12 Zakona o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima.

Moja potraživanja znače da je netko dužan vama, s tom situacijom se nećemo baviti u ovom blogu.

Ako u izborniku kliknete s desne strane na „Preuzmite očevidnik“, dobit ćete dokument  koji FINA zove OSOP-SN, ovo SN znači „specifikacija naplate“, što znači da ćete imati uvid u povijesno stanje svih ovrha, dakle i onih koje su podmirene.

Ako ste sretnik koji nije blokiran, tu su sve brojke „nula“, a ako je račun blokiran, svaki vjerovnik po redoslijedu naplate ima ovakvu tablicu u kojem se vidi koliki je bio početni iznos duga, koliko se naplatilo do sada, koliko je iz nekog razloga obustavljeno i koliko je preostalo za naplatu. Za svaku od tih stavki je vidljiva specifikacija naknada, troškova, kamata i glavnice.

Da se malo vratimo na to što znači „obustavljeno“. Najčešći razlog za obustavljanje ovrhe nažalost nije taj da vam je vjerovnik oprostio dug, taj razlog je moguć ali malo vjerojatan. Najčešći razlog su mjere Vlade RH za rješavanje problema blokiranih građana koje su stupile na snagu 4.8.2018. godine. Njima se ograničava se trajanje ovrhe na novčanim sredstvima – nakon proteka 3 godine, uz uvjet da posljednjih 6 mjeseci nije bilo nikakve naplate tražbine – automatski prestaje provedba ovrhe na novčanim sredstvima. Međutim, dug ne prestaje – prestaje ovrha jer je postala nemoguća – vjerojatnost da bi se vjerovnik namirio nakon 3 godine po osnovi po kojoj nije bilo naplate 6 mjeseci manja je od 1%.  Tu često kod građana dolazi do zabune jer takve ovrhe prelaze na drugi izvještaj, tzv. Obrazac NIO jer se radi o neizvršenim obvezama za plaćanje. Osim toga, ideja zakonodavca je bila da se promijeni način naplate naknade – predujmljivanjem troškova uz davanje podataka o blokadi – i na taj način utječe na racionalnije pokretanje ovrhe na novčanim sredstvima što u konačnici znači manji ukupni trošak ovrhe koji snosi ovršenik.

Pod Isknjižena dugovanja možete dobiti uvid u ovrhe odnosno osnove za plaćanje koje su isknjižene, a ako ih nema možete klikom na „Preuzmite potvrdu“ dobiti potvrdu da takve osnove za plaćanje nisu evidentirane.

Ako imate aktivnih ovrha, za svaku osnovu za plaćanje možete vidjeti njenu sliku, a to je dokument koji je osnova za pokretanje ovrhe – sudsko rješenje, zadužnica, javnobilježničko rješenje temeljem ovršne isprave…

Sve do sada odnosilo se na Očevidnik, njegovu specifikaciju i ovršne isprave, a sljedeći naslov, Zaštićeni račun vjerojatno je najkorisniji za građane jer im omogućava otvaranje (i zatvaranje koje je sigurno sretnija opcija) bez potrebe odlaska u FINU. Opcija je da upravljate primanjima koja su zaštićena od ovrhe, mijenjate ih i dodajete, a u sustavu ostaju i primanja i naknade koja ste u međuvremenu opozvali, kao i računi koje ste zatvorili.

Kada ste odabrali Otvaranje zaštićenog računa morate popuniti Obavijest o primanjima i naknadama ovršenika izuzetim od ovrhe. Popunjavate vaše osobne podatke, broj računa na koji primate redovna primanja, vrstu uplate (primanja), obavezno označite sva primanja koja želite zaštititi i podatke o poslodavcu koji uplaćuje ta redovna primanja (ako ste u mirovini onda je to HZMO). Više o primanjima koja su izuzeta od ovrhe smo pisali u našem blogu Zaštićeni račun – najčešća pitanja. Na kraju samog obrasca treba priložiti ispravu iz koje je vidljivo da imate dugovanje i da protiv vas može biti pokrenuta ovrha (npr. Prijedlog za ovrhu) i kliknuti na „Predajte zahtjev“.

Zadnja mogućnost u izborniku je Stečaj potrošača, o tome smo više pisali u našem blogu Stečaj potrošača, postupci, savjeti & iskustva. Ovdje ćemo samo napomenuti da putem sustava e-Građani sada možete pretraživati dokumente za jednostavni stečaj potrošača (koji pokreće FINA), a novost je evidencija o Redovnom postupku stečaja potrošača (koji pokreće potrošač ako najmanje 90 dana uzastopno ne može ispuniti jednu ili više dospjelih novčanih obveza u ukupnom iznosu većem od 2.654,63 eura).  

Kako provjeriti imate li ovrhu putem sustava e-Dugovanja?

Jednostavno, kao što smo rekli kod objašnjenja mogućih usluga u sustavu, ako niste blokirani npr. Očevidnik će imati sve vrijednosti „nula“, a osnova za plaćanje neće biti. Kada se ulogirate u e-Građane, brzo će vam biti jasno imate li ovrhu ili ne…

e-Ovrhe

Vjerovnici mogu ovrhu pokrenuti i digitalno. Tome služi sustav e-Ovrhe na kojem se upisuju podaci o ovršeniku i uploada dokumentacija koja je tzv. osnova za plaćanje (zadužnica, sudsko rješenje, vjerodostojna isprava npr. račun itd.).

Što je moguće napraviti putem sustava e-Ovrhe?

Postupak je prilično intuitivan, uvjet je da ste ovlaštena osoba pravne osobe u čije ime pokrećete ovrhu, a ovrhu možete pokrenuti i kao fizička osoba.

Prvo se traže podaci o ovrhovoditelju, zatim morate popuniti podatke o zakonskom zastupniku ili dokazati da ste punomoćnik ovrhovoditelja, a u sljedećem koraku popunjavate podatke o ovršeniku, uploadate dokumentaciju koja je podloga za pokretanja ovrhe, tzv. vjerodostojne isprave, morate definirati na čemu pokrećete ovrhu (obično na transakcijskim računima) i predajete prijedlog.

Ako cijeli postupak radite „pješice“ odnosno predajete dokumentaciju u FINI fizički, tada prvo trebate uplatiti predujam troškova, odnijeti u FINU ovršnu ispravu (zadužnicu ili drugu vjerodostojnu ispravu) i popuniti obrazac pod imenom Zahtjev za izravnu naplatu.

Dokumenti potrebni za pokretanje ovrhe

Sustav će vas voditi kroz cijeli postupak i upozoriti koji dokument je potreban u kojem trenutku, znači svakako pripremite vjerodostojne isprave (to ste već naučili što znači) kako ne bi zapeli na pola procesa i morali se ponovo prijavljivati u sustav e-Građani. Nećemo u detalje, ovaj blog je ipak namijenjen onima koji imaju problem s ovrhama, vjerovnici su naučili kako pokrenuti ovrhu.

Izrada prijedloga za ovrhu – proces

Cijeli sustav e-Ovrha zamišljen je da štedi vrijeme ovrhovoditeljima koji imaju veliki broj predmeta za ovrhu, u video materijalu kojim se sustav promovira spominju se „prednosti za odvjetnike“, ali sigurno je i malim poslovnim subjektima kojima se povremeno pojavi želja za prisilnom naplatom lakše ovrhu pokrenuti digitalno…

Još malo zanimljivosti o funkcioniranju sustava:

 • U skladu s Ovršnim zakonom i Pravilnikom o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku s danom 15. rujna 2021. uspostavljen je aplikativni sustav za podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave općinskim sudovima.
 • Omogućeno je podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave putem aplikativnog sustava na propisanom, standardiziranom elektroničkom obrascu u strojno čitljivom obliku, zatim praćenje statusa predmeta, pribavljanje potvrda o pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi te slanje rješenja o ovrsi na provedbu Financijskoj agenciji.
 • Podnošenjem prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave na naprijed opisani način, predmet se od strane općinskih sudova automatski povjerava u rad javnim bilježnicima kao povjerenicima suda ravnomjerno, po abecednom redu njihovih prezimena, prema pravilima o službenom području i sjedištu javnih bilježnika.

Veliki ovrhovoditelji u sustav se mogu prijavljivati putem tzv. API za velike ovrhovoditelje, što znači da se njihova aplikativna podrška zapravo “spaja” sa sustavom e-Ovrhe.

Obratite nam se s povjerenjem – Zašto BE-ON?

 • Jedino smo transparentno i strukturirano rješenje za blokirane građane
 • Naše poslovanje je društveno odgovorno, što je prepoznao i naš suvlasnik, Feelsgood Social Impact investicijski fond, prvi hrvatski investicijski fond koji ulaže u projekte s mjerljivim društvenim učinkom
 • Imamo ekskluzivnu suradnju s više banaka na hrvatskom tržištu koja garantira realizaciju kredita za naše klijente koji zadovoljavaju osnovne uvjete – imaju redovna primanja, kreditnu sposobnost, poslodavca s odgovarajućim bonitetom itd. Takve klijente ćemo međufinancirati i vlastitim sredstvima podmiriti njihova dugovanja nakon pregovora s vjerovnicima
 • Naša analiza financijske situacije je besplatna i brza, odmah ćete znati da li Vam možemo pomoći i u kojem roku
 • Nema nikakvih troškova koji se plaćaju unaprijed, sa cijenom naše usluge biti ćete upoznati na početku procesa, a uslugu ćemo naplatiti tek kada uspješno završimo proces i realiziramo kredit kod banke partnera
 • Na kraju, kada uspješno sve odradimo, imat ćete jednu obvezu na mjesečnim primanjima koju možete podmirivati bez straha da će negativno utjecati na kvalitetu života, a život bez blokiranog računa i svih troškova i problema koje blokada nosi će Vam se svidjeti 🙂
 • Javite nam se za besplatnu analizu i početak procesa. Tu smo za Vas!!!