12. pro. 2021.

Savjet za vas

Kako izaći iz blokade i jednostavni stečaj potrošača

autor

Igor Škrgatić

Direktor Be-On Savjetovanje

Blokade i ovrhe svako malo dođu u fokus jer se radi o problemu na razini društva. Trenutno je u Hrvatskoj 242 tisuće blokiranih građana, a broj samo raste. To je društveni problem koji treba rješavati individualnim pristupom i analizom. Evo i kako!

Postoje različiti načini izlaska iz financijske nestabilnosti. Jedna kategorija su građani koji imaju redovna primanja i kapacitet da se sami izvuku iz dugova, nešto restrukturiraju, objedine, nagode se sa vjerovnicima, jednokratno zatvore ili sve to upakiraju u jedna kredit za reprogram. No čak 80% građana pripada drugoj kategoriji. Za njih pak postoje alternativne zakonske mogućnosti kao što su jednostavni stečaj potrošača ili opcije sporazuma i nagodbi s vjerovnicima.

Postoji puno načina, no građani se zbog komplicirane zakonske regulative i sustava prisilne naplate u tome jednostavno ne snalaze. Zbog toga je im je potrebna stručna pomoć i vođenje kroz proces stabilizacije. Naši savjetnici su zapravo posrednici koji rade za dužnika, ali i vjerovnika. Njima je u interesu naplatiti svoj dug u realnom iznosu i roku te će pristati na realne uvjete.

Nažalost, zbog postavljenih uvjeta, veliki je nesrazmjer između broja ljudi koji zatraži pomoć te onih kojima uspijemo pomoći. Drugoj kategoriji predlažemo jednostavni stečaj potrošača kojim građani mogu zaštititi ¾ primanja te pričekati daljnje promjene životne situacije.

Jednostavni stečaj potrošača

Prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača, Fina će svim ovršenicima koji u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje:

Imaju evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu do 20.000,00 kn (samo glavnica) i neprekidno su u blokadi duže od 3 godine, dostaviti Poziv da se isti u roku od 15 dana od dana dostave poziva očituju jesu li suglasni da se nad njihovom imovinom provede jednostavni postupak stečaja potrošača.

Uz Poziv potrošač će dobiti i obrazac “Očitovanje potrošača” te sažete informacije o jednostavnom postupku stečaja potrošača.

Ako se potrošač ne očituje u roku od 15 dana od dana kada je zaprimio Poziv, smatrat će se da je suglasan da se za njega provede jednostavni postupak stečaja potrošača. Za tog potrošača Fina će također sudu podnijeti Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača.

Sud utvrđuje vrijednost imovine potrošača, a prema Popisu imovine koji potrošač dostavio uz Očitovanje i prema podacima iz službenih registara koje pribavlja putem Fine.

Ako sud utvrdi da je vrijednost imovine potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa jednaka ili manja od 10.000,00 kn, donosi Rješenje o otvaranju i zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača. Njime će osloboditi potrošača od preostalih obveza.

Ako je vrijednost imovine potrošača veća od 10.000,00 kn, sud donosi Rješenje o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača. Nakon toga imenuje povjerenika koji je dužan u roku 12 mjeseci od otvaranja postupka unovčiti pokretnine, dionice, poslovne udjele, vrijednosne papire i druga imovinska i materijalna prava potrošača.

Sud Fini dostavlja Rješenje o zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača i oslobođenju od preostalih obveza, kao i sva ostala rješenja.

Izvor: Večernji list