02. tra. 2021.

Savjet za vas

Analiza slučaja 1: kako iz blokade do financijske neovisnosti?

autor

Igor Škrgatić

Direktor Be-On Savjetovanje

Slučaj 1:

Klijent nas je prvi put kontaktirao u travnju 2019. godine. Početkom listopada 2019. godine prikupljena je potrebna dokumentacija koju smo poslali u banku. Sredinom studenog iste godine, uspješno smo zaključili slučaj, što znači da je klijent podmirio sva dugovanja i izašao iz blokade.

Situacija našeg klijenta za vrijeme blokade:

Klijent je u invalidskoj mirovini. Zato se dugo čekalo da banka pronađe osiguravajuću kuću koja bi mu odobrila policu osiguranja kako bismo mogli realizirati kredit. Klijent ima troje maloljetne djece koje uzdržava, supruga mu je zaposlena, ali je i ona u blokadi i u obvezi plaćanja alimentacije za dijete iz prethodnog braka.

Primanja:

Njegova mirovina iznosi 8.001,00 kn te je bilo potrebno rješavati 230.000,00 kn glavnice kredita.

Što smo riješili nagodbama:

1) Dug prema Eos Matrixu u iznosu od 194.831,92 kn – nagodili smo na 85.000,00 jednokratnog iznosa

2) Dug u Kent banci u iznosu od 35.000,00 – nagodili smo na 17.680,07 jednokratnog iznosa

Jamstva:

Ugovorena mu je polica u iznosu 14.554,29 kn. koja se ne vraća istekom kredita. Supruga je formalni jamac, ali nema nikakvih obveza po tom kreditu.  Radi se o riziko polici koja štiti našeg klijenta u slučaju smrti, odnosno njegove nasljednike jer osiguranje uplaćuje ostatak duga po kreditu banci.

Sveukupna dugovanja našeg klijenta nakon nagodbi:

Nagodbama s vjerovnicima sveukupni dug klijenta smanjili smo s 267.843,25 kn na 155.245,69. U taj iznos uračunata je i naša naknada te polica osiguranja.

 

 OPIS IZNOS HRK
1 EOS MATRIX D.O.O. 85.000,00
2 B2 KAPITAL D.O.O. 19.402,01
3 KENT BANK D.D. 17.680,07
4 HT D.D. 7.409,32
5 Riziko polica 14.554,29 kn
6 Trošak sukladno Ugovoru o savjetovanju 11.200,00
SVEUKUPNO 155.245,69

 

Stanje nakon izlaska iz blokade:

Novi kredit kojim su podmirena sva dugovanja klijent će otplaćivati 10 godina.