19. svi. 2021.

Savjet za vas

Analiza slučaja 2: kako iz blokade do financijske neovisnosti?

autor

Igor Škrgatić

Direktor Be-On Savjetovanje

Slučaj 2:

Za klijenta je od prikupljanja dokumentacije do isplate kredita u travnju 2020. godine prošlo 3 mjeseca. Uspješno su podmirena sva dugovanja i klijent je izašao iz blokade.

Situacija našeg klijenta za vrijeme blokade:

Klijent je u vojnoj mirovini, što je olakšalo situaciju jer je to stabilno primanje. Živi sa suprugom i maloljetnim djetetom u kući u njegovom vlasništvu. Mjesečno mu je ostajalo 4.158 kn, preostali iznos je išao na zatvaranje blokade.

Primanja:

Njegova mirovina iznosi 9.470,00 kn što znači da je klijent imao kreditne sposobnosti za kredit brutto iznosa 230.000,00 kn.

Što smo riješili nagodbama:

Klijentu smo uspjeli spustiti njegovo dugovanje prema Return to business koje je iznosilo 472.221,56 kn. Dug je bio velik i dobili smo nagodbu s otpisom dugovanja u iznosu od 416.221,56 kn, što znači da je dug smanjen na iznos od 56.000,00 kn.

Dugovanja:

Sveukupni iznos: 527.978,55. Nakon nagodbi, iznos je smanjen na 116.493,69 kn.

Nakon završetka cijelog procesa, kada su bili plaćeni svi troškovi banke, troškovi međufinanciranja i trošak prema Ugovoru o savjetovanju, klijentu je još ostalo otprilike 80.000,00 kn koje je mogao odmah podignuti i dalje s time upravljati kako on želi.

 

OPIS IZNOS HRK
1 R2B d.o.o. 52.000,00
2 HRT 16.669,11
3 CRTORAD d.o.o. 500,00
4 ODVJETNIČKI URED 2.043,75
5 HT d.d. 24.514,17
6 ČISTOĆA d.o.o. 3.128,82
7 EKO-FLOR d.o.o. 3.728,93
8 CRTORAD d.o.o. 807,50
9 EOS Matrix d.o.o. 1.106,65
10 UNICA OSIGURANJE d.d. 2.000,00
11 FINA  očevidnik 10.000,00
12 Trošak međufinanciranja 11.200,00
13 Trošak prema Ugovoru o savjetovanju 12.950,00
  SVEUKUPNO   140.648,93 KN

 

Stanje nakon izlaska iz blokade:

Klijent sada otplaćuje jedan kredit kojim su podmirena sva dugovanja uz mjesečnu ratu u iznosu od 2.640 kn.