10.kol.2023

Savjet za vas

Ovrha na nekretnini - Sve što trebate znati!

Ako ste u postupku prisilne naplate, a posjedujete nekretninu kojoj ste vlasnik i to je vidljivo u gruntovnici, prije ili kasnije vjerovnici će to otkriti […]