Načelo privatnosti

BE-ON d.o.o. > Načelo privatnosti

Naša politika zaštite osobnih podataka – ukratko

 • Niti u kojem slučaju nećemo zloupotrijebiti Vaše osobne podatke.
 • Vaše kontakt podatke ili Vaše osobne podatke ne prodajemo i ne dijelimo.
 • Nećemo Vam slati mobilne i/ili elektronske poruke ili obavijesti ukoliko niste dali privolu
 • Kada god zaželite jednostavno se možete odjaviti od primanja naših mobilnih i elektronskih
 • poruka ili obavijesti.

Naša politika zaštite osobnih podataka – detaljno

Izjava tvrtke BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o. o zaštiti osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka naših korisnika poseban je interes naše Tvrtke. Sve aktivnosti tvrtke BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o. na Internetu zadovoljavaju europske propise (EU Direktiva 95/46/EC,2002,58/Ec i Međunarodni sporazum ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) i državne zakone koji su na snazi u zemljama srednje i istočne Europe. U Republici Hrvatskoj pridržavamo se i Zakona o zaštiti osobnih podataka (N.N.103/03.). Tvrtka BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o. pridržava se Zaštite privatnosti pri dobivanju podataka.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobni podatak je informacija kojom se utvrđuje Vaš identitet, npr. Vaše ime, prezime, e-mail adresa, kontakt telefon ili adresa stanovanja. Tvrtka BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o. ne prikuplja i ne obrađuje Vaše osobne podatke, osim kada Vi date privolu naručivanjem usluga, naših elektronskih obavijesti (newsletter i sl.). Neke podatke prikupljamo automatski – koristeći web kolačiće (cookies) o čemu možete više pročitati u odjeljku Cookies.

Korištenje i odavanje osobnih podataka

Tvrtka BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o. koristit će Vaše osobne podatke samo u svrhu tehničke administracije na Web lokaciji tako da biste imali pristup posebnim informacijama, ili u svrhu komunikacije s Vama – slanjem obavijesti i marketinških poruka za koje Tvrtka BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o. smatra da bi vam mogle biti važne, zanimljive i korisne ili koje temeljem ugovora i zakona morate dobiti. Tvrtka BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o. Vaše podatke ne prodaje niti ih dijeli, ali je moguće da se slučajno dogodi da informacije o Vama budu sadržane u podacima koje je Tvrtka BEON SAVJETOVANJE d.o.o. pribavila od trećih strana u ime komunikacije s klijentima.

Narudžbe, ankete, natjecanja

Tvrtka BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o. traži informacije od korisnika na obrascu na kojemu korisnik daje informacije za kontakt (kao što su e-mail adresa, kontakt telefon, ime i adresa za dostavu). Povremeno se na Internetskim stranicama korisnici pozivaju na sudjelovanje u raznim anketama ili natjecanjima ili se poziv na sudjelovanje šalje u elektronskim obavijestima (newsletter ili sl.). Sudjelovanje u ovim anketama ili natjecanjima je potpuno dobrovoljno i korisnik može izabrati želi li dati ove informacije ili ne. Zatražene informacije mogu uključiti informacije za kontakt (e-mail adresa, kontakt telefon, ime i adresa) ili demografske informacije (spol, dob i sl.). Informacije pribavljene anketom bit će korištene u svrhe praćenja ili unapređivanja korištenja i zadovoljstva korisnika. Kod natjecanja kontakt informacije koristit će se i za registriranje sudionika, objavu pobjednika, dodjeljivanje nagrada i sl.

Izjava o prosljeđivanju podataka

Tvrtka BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o. može u određenim prilikama proslijediti Vaše osobne podatke trećim stranama, ali isključivo radi poslova u vezi sa vlastitim djelovanjem (u marketinške svrhe) te u smislu od Vas dobivene privole. U takvim slučajevima Tvrtka BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o. traži od treće strane da pristane da dobivene podatke procesuira isključivo na temelju naših uputa i potreba koje su u skladu sa Vašom privolom, ovom Politikom privatnosti te Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Mi nećemo prosljeđivati niti prodavati informacije dobivene od Vas bez Vaše dozvole, ali je iznimno moguće da ipak otkrijemo Vaše osobne podatke, isključivo radi poštivanja odgovarajućih zakonskih odredbi ili pravno valjanih zahtjeva nadležnih državnih tijela.

Sloboda izbora

Osobne podatke koje dajete Tvrtki BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o. kontrolirate sami. Ukoliko odlučite da ne želite dati svoje osobne podatke Tvrtki BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o., nećete moći pristupiti nekim područjima na našim internetskim stranicama. Ako se predomislite i ne želite daljnje kontakte, u svakom trenutku možete povući svoju privolu. Korisnici koji žele povući privolu za kontaktiranje mogu to učiniti klikom na posebno istaknuti link odjave koji se nalazi u svakoj elektronskoj obavijesti koju primaju ili slanjem zahtjeva za ispis na našu e-mail adresu: info@beonsavjetovanje.hr.

Kod povlačenja privole za kontaktiranje slanjem zahtjeva za ispis na našu e-mail adresu morate poslati kontakt informacije i točnu e-mail adresu koja se odjavljuje (u slučaju da imate više od jedne e-mail adrese, obavezno navedite koju odjavljujete ili to učinite za sve e-mail adrese).

Ako se Vaši osobni podaci promijene (npr. e-mail adresa, kućna adresa, broj fiksnog ili mobilnog telefona, poštanski broj i sl.), molimo da nas o promjenama obavijestite na adresu: info@beonsavjetovanje.hr.

Automatski zabilježeni podaci (koji nisu osobni)

Kada dođete na internetske stranice Tvrtke BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o., automatski se zabilježe (a ne kao dio prijave) općeniti neosobni podaci (koji ste Internet pretraživač koristili, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na našim stranicama, koje ste stranice gledali). Te informacije koristimo kako bismo ocijenili posjećenost naših internetskih stranica, te poboljšali njihov sadržaj i funkcionalnost. Vaši se podaci ne koriste u druge svrhe, niti se ustupaju trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije.

Cookies („Kolačići“)

„Cookies“ („kolačići“) su male datoteke koje su privremeno pohranjene na Vaš tvrdi disk, tako da naša stranica prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite. Tvrtka BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o. koristi ih isključivo zbog prikupljanja podataka koji su vezani za posjetu našim Internet stranicama, zbog dodatne funkcionalnosti ili u svrhu procjene djelotvornosti svoje prisutnosti na Internetu.

Sigurnost

Tvrtka BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o. poduzima velike mjere sigurnosti osobnih podataka. Vaši podaci zaštićeni su od gubitka, uništenja, mijenjanja/krivotvorenja, manipulacije i nedozvoljenog pristupa, kao i od nedozvoljenog razotkrivanja.

Maloljetnici

Tvrtka BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o. savjetuje svim roditeljima i starateljima da nauče svoju djecu kako sigurno i odgovorno koristiti svoje osobne podatke na Internetu. Maloljetnici ne bi smjeli ostavljati nikakve osobne podatke na Internet stranici tvrtke Tvrtka BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o. bez dopuštenja roditelja ili staratelja. Tvrtka BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o. nikada neće namjerno prikupiti podatke od maloljetnika i iskoristiti ih na bilo koji način, ili ih otkriti trećoj osobi bez dopuštenja osim ako zakon nalaže drugačije.

Tvrtka BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o. zahtijeva da maloljetnici ne sudjeluju u drugim pravnim poslovima u odnosu na naše proizvode i usluge bez suglasnosti roditelja ili zakonskog skrbnika i ne želi primati osobne informacije direktno od maloljetnika, no ponekad ne može odrediti dob osoba koje u takvim poslovima sudjeluju ili daju osobne podatke. Ako nam maloljetnik (po propisima pozitivnih zakona) ipak dostavi osobne podatke bez pristanka roditelja ili zakonskog staratelja, molimo roditelje ili staratelje da nas o tome obavijeste da bismo uklonili te informacije.

Pravo na informacije

Ako imate pitanja u vezi naše politike zaštite osobnih podataka ili kako se obrađuju vaši osobni podaci, slobodno kontaktirajte putem e-maila na: info@beonsavjetovanje.hr.

Na Vaš zahtjev brzo ćete dobiti informacije – pismeno i u skladu sa zakonom – o tome koji su Vaši osobni podaci, ako uopće jesu, prikupljeni za vrijeme Vašeg posjeta Internet stranicama Tvrtke BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o.

Obavijest o promjenama

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim Internet stranicama i na drugim mjestima na kojima smatramo da je to potrebno.

Vaša prava kao prava ispitanika

Mi osiguravamo uvjete kako biste vi odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Uz ranije navedeno pravo na povlačenje privole, omogućavamo Vam slijedeća prava:

Pravo na pristup. Imate pravo dobiti potvrdu o tome da li se Vaši osobni podaci obrađuju ili ne. Ukoliko se podaci obrađuju moramo Vam omogućiti pristup tim podacima.

Možete zatražiti slijedeće informacije:

 • Identitet i pojedinosti o kontaktu osobe ili organizacije (Tvrtka BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o.) koja je odredila kako i zašto obraditi vaše podatke.
 • Kontakt detalje službenika za zaštitu podataka, gdje je to primjenjivo.
 • Svrha obrade, kao i pravni temelj za obradu.
 • Ako se obrada temelji na legitimnim interesima članica (Tvrtka BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o.) ili trećoj strani kao što je jedan od njegovih klijenata – informacije o tim interesima.
 • Kategorije osobnih podataka prikupljene, pohranjene i obrađene.
 • Primatelj (e) ili kategorije primatelja kojima se podaci otkrivaju / bit će otkriveni.
 • Koliko će se vremena pohraniti podaci?
 • Pojedinosti o vašim pravima za ispravljanje, brisanje, ograničavanje ili suprotstavljanje takvoj obradi.
 • podatke o vašem pravu na povlačenje suglasnosti u bilo kojem trenutku.
 • Kako podnijeti žalbu nadzornom tijelu (regulator zaštite podataka).
 • Je li pružanje osobnih podataka zakonski ili ugovorni zahtjev ili zahtjev koji je neophodan za sklapanje ugovora, kao i jeste li dužni dati osobne podatke i moguće posljedice neuspjeha takvih podataka.
 • izvor osobnih podataka ako nije prikupljen izravno od vas.
 • Pojedinosti i informacije o automatiziranom odlučivanju, kao što su profiliranje i sve značajne informacije o logici koja je uključena, kao i značenje i očekivane posljedice takve obrade.

Pravo na ispravak. Imate pravo zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka i pravo dodavanja osobnih podataka koji će popuniti bilo kakve nepotpune osobne podatke.

Pravo na zaborav. U određenim slučajevima, imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka.

Pravo na prijenos podataka. Imate pravo tražiti da podatke koje netko ima o Vama budu proslijeđeni nekom drugom subjektu

Pravo na ograničavanje obrade. Imate pravo u određenim slučajevima na traženje ograničenja obrade

Pravo na prigovor. Imate pravo na prigovor na određene vrste obrade i prikupljanja podataka, kao npr. na direktni marketing

Pravo na prigovor automatiziranoj obradi dobnih podataka i profiliranju

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu. Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu.

Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

Ispunjenje navedenih zahtjeva možete zahtijevati:

Slanjem zahtjeva na e-mail adresu info@beonsavjetovanje.hr
Pisanim putem na adresu sjedišta, Filipa Rabusa 2 , 10000 Zagreb.

Radi zaštite Vas kao vlasnika osobnih podataka će biti potrebno da se kao podnositelj identificirate na odgovarajući način, koji će Tvrtki BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o. biti dovoljno jamstvo da osobne podatke daje njihovom vlasniku.

Kontakt za potrebu izricanja prigovora, rješavanje nesporazuma i odgovore na pitanja

Kako biste poslali Vašu pritužbu ili prigovor te ukoliko želite riješiti neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi vaših osobnih podataka koje obrađuje Tvrtka BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o. molimo Vas da to učinite koristeći naše slijedeće kontakte:

BE-ON SAVJETOVANJE d.o.o.
Banjavčićeva 13/I, 10000 Zagreb
Republika Hrvatska
e-mail: info@beonsavjetovanje.hr

Naše web stranice koriste kolačiće za analizu prometa i korištenje društvenih mreža kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.