fbpx

Kome je namijenjen proces financijskog savjetovanja?

BE-ON d.o.o. > FAQ > Kome je namijenjen proces financijskog savjetovanja?

a. svim blokiranima koji imaju uvjete za reprogram i na ovaj način žele povratiti svoju financijsku slobodu
b. svima koji su prezaduženi i u opasnosti da će dugovanja preći u blokadu računa
c. svima koji žele objediniti sve svoje financijske obveze i na taj način staviti te obveze pod kontrolu
d. svima onima koji razmišljaju o tome da svoje financijske obveze zamijene istim ili sličnim obvezama, ali po povoljnijim uvjetima