fbpx

A što ako sam već probao napraviti reprogram svojih obveza, ali nisam uspio?

BE-ON d.o.o. > FAQ > A što ako sam već probao napraviti reprogram svojih obveza, ali nisam uspio?

Bitno je znati da neuspjeh u jednoj banci ne znači neuspjeh u svim bankama, tj. da je bitno kvalitetno napraviti sve potrebne korake u pripremi reprograma te na kraju odrediti pravu banku za pravi problem.